Leveringsbetingelser:

Alle forsendelser fra AGEN LYS A/S er ab lager. Varerne sendes for købers regning og risiko. Dette gælder også forsendelser som sendes fragtfrit.
Alle ordre afsendes med Post Danmark, med mindre andet er aftalt eller vægt/størrelse af varen ikke gør postforsendelse mulig.

Såfremt køber ikke er tilfreds med AGEN LYS A/S leveringsform kan køber vælge selv at sørge for afhentning.

AGEN LYS A/S kan ikke blive holdt ansvarlige for tab som følge af overskridelse af leveringstiden.

AGEN LYS A/S kan ligeledes ikke blive holdt ansvarlige for fejl og forsinkelser som følge af Force Majour.

Transportskader skal straks anmeldes til transportfirmaet ved modtagelsen af varen.

Salgsbetingelser:

Alle priser er Netto Installatør i danske kroner ekskl. moms og evt. statsafgift.
Vejledende udsalgspriser er 25% højere end Netto Installatør priser.
På internetordre ydes 3% rabat. 

Der tages forbehold for trykfejl fejl i prislisten. AGEN LYS A/S forbeholder sig ret til uden varsel at forhøje priserne som følge af Force Majour.

AGEN LYS A/S forbeholder sig ret til uden varsel, at ændre konstruktioner, dimensioner og typebetegnelser.

For registrerede kunder er betalingsbetingelserne 30 dage netto. Dog er første ordre altid efterkrav eller bankoverførsel.

For ikke-registrerede kunder er betalingsbetingelserne altid kontant. Forsendelser sendes på efterkrav eller bankoverførsel.

Ordrer under 1.000,- kr. netto ekskl. moms, pålægges ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Ved for sen betaling beregnes rente på 2% pr. påbegyndt måned.

Tilbud:

Såfremt der inden varens levering er sket ændringer i kostpriser, arbejdsløn eller afgifter m.v. er AGEN LYS A/S berettiget til at ændre salgsprisen tilsvarende. Det leverede materiale incl. evt. lysberegninger må ikke efterlignes eller overlades til tredjemand med fremstilling for øje.

Hvor intet andet er angivet, er tilbuddet gældende i 30 dage.

Returnering:

Returnering af varer kan kun ske efter aftale med AGEN LYS A/S. Varer der returneres uden aftale vil blive returneret til afsender for dennes regning og risiko. Kopi af faktura eller følgeseddel skal altid vedlægges.

For varer der returneres inden 14 dage beregnes et gebyr på 15%. For varer ældre end 14 dage beregnes et gebyr på 30%. Varer der er ældre end 3 måneder kan ikke returneres.

Specialvarer samt varer der ikke lagerføres kan ikke returneres. Såfremt ordren bliver annulleret inden levering, vil køber blive pålagt evt. udgifter i forbindelse med dette.

Såfremt varen ikke returneres i originalemballage eller er behæftet med fejl og mangler, kan den ikke returneres.

Reklamationer:

Reklamationer over fejl og mangler skal være AGEN LYS A/S i hænde senest 8 dage efter modtagelsen af varen.

Lysberegninger der er lavet af AGEN LYS A/S er vejledende, og AGEN LYS A/S kan ikke gøres ansvarlige for fejl og mangler.